دانلود کتاب صوتی _ آمريكاي باستان _ كاترين ج. لانگ

 

America_bastan_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg
آمريكاي باستان
نويسنده: كاترين ج. لانگ
مترجم: فريد جواهر كام
ناشر: ققنوس
مجموعه تاريخ جهان مي كوشد چشم اندازي گسترده و ژرف از سير تاريخ عرصه كند. اين مجموعه با ارائه زمينه هاي فرهنگي رخدادهاي تاريخي ، خواننده را ميخكوب خود مي سازد.

« مجموعه تاريخ جهان» انديشه هاي سياسي فرهنگي و فلسفي تاثير گذار را در گذر مشعل تمدن از بين النهرين و مصر باستان به يونان و روم اروپاي قرون وسطي و ديگر تمدن هاي جهاني تا روزگار ما پي مي گيرد. اين مجموعه نه تنها براي آشنايي خوانند گان با مباني تاريخ تدوين شده است، بلكه همچنين در پي آگاه ساختن آن ها از اين واقعيت است كه زندگيشان بخشي از سر گذشت كلي انسان هاست.
هر جلد از اين مجموعه برداشتي جامع و روشن از يك دوره مهم تاريخي را به خواننده ارائه مي كند.
تاريخ‌ آمريكا پيش‌ از رسيدن‌ اروپائيان‌ به‌ آن‌جا تقريباً ناگفته‌ مانده‌ است‌ با اين‌ همه‌ هر سال‌ بخش‌هاي‌ تازه‌ از آن‌ آشكار مي‌گردد.

نخستين‌ انسان‌هايي‌ كه‌ به‌ قاره‌ آمريكا رسيدند، بخشي‌ از مردماني‌ بودند كه‌ به‌ آرامي‌ از آمريكا گذر كرده‌ و به‌ قاره‌هاي‌ ديگر رفته‌ بودند. پاره‌اي‌ از اين‌ مردمان‌ حدود يكصد هزار سال‌ پيش‌ ابتدا به‌ آسيا و اروپا مهاجرت‌ كردند.

كتاب‌ آمريكاي‌ باستان‌ با نثري‌ خواندني‌ و ترجمه‌اي‌ روان‌ ماهيت‌ تاريخ‌ اين‌ كشور پهناور را بر خوانندگان‌ و علاقه‌مندان‌ آشكار مي‌سازد.

 

دانلود فایل صوتی کتاب آمريكاي باستان بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب آمريكاي باستان بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب آمريكاي باستان بخش سوم

avaye-buf-telegram

Advertisements

One thought on “دانلود کتاب صوتی _ آمريكاي باستان _ كاترين ج. لانگ

  1. Pingback: دانلود کتاب رفیق آیت الله نوشته امیر عباس فخر آور | avaye buf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s