دانلود کتاب صوتی و PDF _ فریاد آزادی _ جان برایلی

photo_2016-12-23_06-49-29.jpg

فریاد آزادی( داستانی جذاب از دوره آپارتاید)
نویسنده : جان برایلی
, مترجم: سید احمد عقیلی
موضوع : جنبشهای حقوق مدنی – آفریقای جنوبی , ماندلا، نلسون، 1918 , آفریقای جنوبی – مسائل نژادی , سیاهان آفریقای جنوبی – وضع سیاسی و اجتماعی
, “”وینی ماندلا”، اولین زن سیاه‌پوستی است كه در آفریقای جنوبی مددكار اجتماعی گردید. در سال 1958 با “نلسون ماندلا”، رهبر جنبش آزادی‌بخش سیاهان، ازدواج كرد و همكار سیاسی او شد. اما در سال‌های پرخطر فعالیت‌های زیرزمینی و پس از جدایی ناراحت‌كننده از شوهرش، در سال 1963 به زندان ابد محكوم شد و سال‌ها نیز در تبعید به سر برد. وینی ماندلا در این اثر از خاطرات دوران زندگی و مبارزات خود علیه آپارتاید و تبعیض نژادی در افریقای جنوبی، سخن می‌گوید و به طور كلی فعالیت‌های سیاسی خود و همرزمان خویش را بازگو می‌كند، از عقاید مردمی و اعتقاد راسخ خود سخن به میان می‌آورد و برای نمونه در این خصوص خاطرنشان می‌كند: من مدت زیادی است كه از برای خود زندگی‌كردن دست كشیدم. ایده‌آل‌ها و اهداف سیاسی‌ای كه من برای آن‌ها مبارزه می‌نمایم، همان اهداف و ایده‌آل‌های سرزمین من هستند… و هر رفتاری كه با من می‌كنند، همان است كه با مردم این سرزمین انجام می‌دهند و… وقتی كه مرا به تبعید می‌فرستند، برای من به عنوان یك موضوع شخصی تلقی نمی‌گردد. آن‌ها فكر می‌كنند كه با توقیف و بازداشت من می‌توانند ایده‌های سیاسی‌ام را نیز متوقف نمایند كه امری غیرممكن تاریخی است”.”

 

دانلود فایل صوتی کتاب فریاد آزادی بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب فریاد آزادی بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب فریاد آزادی بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب فریاد آزادی بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب فریاد آزادی بخش پنجم

 

avaye-buf-telegram

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s