ایا در کشور اسلامی ایران دختران و زنان را می فروشند؟؟؟

15095550_1012301938915542_8268237395586225167_n

ایا در کشور اسلامی ایران دختران و زنان را می فروشند؟؟؟

من در جامعه ای بزرگ شدم که دختران خود را به ازای مبلغ معین می فروشند این یک قانون تصویب شده است ولی رنگ و لعاب این معامله انقدر برای مردم ایران زیباست که دختر با افتخار مضاعف با هلهله اطرافیان برای این معامله شادی می کند.وقتی بحث سر فروش دختران باشد با افتخار زنان ایرانی‌ بر خود می بالند که خوب است این اتفاق برای انها نمی افتد ولی هیچ وقت به این موضوع فکر نکردند که اگر این اسمش فروش دختر عاقل و بالغ به خانواده دیگر نیست چرا اکثر خانواده ها بر سر مهریه چانه می زنند .

hoori Gh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s