دانلود کتاب صوتی _ اعدامی _ نصرالله شاه‌ولی

 

اعدامی
نویسنده: نصرالله شاه‌ولی
تعداد صفحات : 432
, “این كتاب، داستان واقعی جوانی است كه به خاطر ارتكاب به قتل، به اعدام محكوم می‌شود. در این بین، افسر زندان‌بان از رفتار وی متوجه می‌شود كه او چندان در این كار مقصر نیست. زیرا زندانی به طور ناخواسته در محیطی قرار می‌گیرد كه بر اثر ظلمی كه به او روا می‌شود، ناچار به این كار می‌گردد. نویسنده در طول داستان، سختی‌های این جوان را به صورت خاطرات به تصویر می‌كشد. در كتاب آمده است: “او بی شك یكی از اعدامیانی بود كه در شرایط استثنایی مرتكب جرمی شده بود و مستحق اعدام نبود، با درك نوع جرمش علاقه‌‌ام به آشنایی با او بیشتر شد. در آن زندانی كه زندان‌بانش بودم اعدامی زیاد بود اما هر كدام از آنان در وجه ظاهر نشانه‌هایی از ارتكاب جرم داشتند. اما آن جوان نه تنها آثاری از جنایت و جرم در وجناتش وجود نداشت بلكه سیمای آفتاب خورده و بریان‌شده‌اش از معصومیتی بچه‌گانه حكایت می‌كرد”.”

دانلود فایل صوتی کتاب اعدامی بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب اعدامی بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب اعدامی بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب اعدامی بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب اعدامی بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب اعدامی بخش ششم

 

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s