دانلود کتاب صوتی _ هوش چیست؟ _ آلبر ژاكار

hoosh_chist_www-avayebuf-wordpress-com

هوش چیست؟
نویسنده: آلبر ژاكار
مترجم: كیان فروزش

“نوجوانان و جوانان در این كتاب با مفهوم و كاربردهای “هوش “نیز شیوه‌های تقویت آن آشنا می‌شوند .این مطالب كه به گونه داستان تدوین شده با طرح‌هایی متناسب با موضوعات كتاب همراه است .بزرگی و پیچیدگی جهان و پایان‌ناپذیری شناخت ما از آن ;هوش انسان كجاست و چگونه عمل می‌كند و تقویت می‌شود ;علت این كه انسان برخلاف سایر موجودات و حیوانات باهوش می‌شود ;نقش نورون‌ها در ساختن تدریجی حافظه، تخیل، عواطف و احساسات و هوش ;ارتباط خواب با هوش، نشانه‌های برخورداری از هوش بیشتر، عدم امكان اندازه‌گیری هوش ;مفهوم بهره هوشی ;داشتن و ساختن شخصیت ;استفاده از ماشین به جای انسان ;نیاز به دیگران، و معلولین ذهنی از مباحث كتاب به شمار می‌آید .

دانلود فایل صوتی کتاب هوش چیست؟

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s