دانلود کتاب صوتی _ کوه ها باهم اند و ….. _ باستانی پاریزی

Kohha_ba_ham_and_www.Avayebuf.Wordpress.Com

کوه ها باهم اند و …..

نویسنده : باستانی پاریزی

طرح کتاب حاضر بر اساس دو مقاله اصلی حضور آلمانی‌ها و اتریشی‌ها در جنگ جهانی اول در کرمان و فارس (تنهایی صد ساله) و بزرگداشت مقام استاد ادیب برومند (کوه‌ها با هم‌اند) در ذهن زنده‌یاد باستانی پاریزی شکل گرفت. مقاله نخست گسترش‌یافته سخنرانی ایشان در کنگره ایران‌شناسان اروپایی در لهستان است که در زمستان 1390 در روزنامه اطلاعات چاپ شد. مقاله دوم نیز که برای یادنامه استاد ادیب برومند نوشته شده بود، در سال 1391 در همان روزنامه به چاپ رسید.

دانلود فایل صوتی کتاب کوه ها باهم اند و  …..  بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب کوه ها باهم اند و  …..  بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب کوه ها باهم اند و  …..  بخش سوم

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s