دانلود کتاب صوتی _ تفتیش عقاید _ دبورا بکراش

TaftisheAghayed_www.Avayebuf.Wordpress.Com

تفتیش عقاید
نویسنده : دبورا بکراش
مترجم : مهدی حقیقت‌خواه

چکیده از مجموعه تاریخ جهان، که انتشارات ققنوس 16 جلد از آن را تاکنون منتشر کرده است یک جلد دیگر به تازگى به بازار کتاب‏عرضه شد. کتاب حاضر در شرح و توضیح هیئت‏هاى داورى کلیساى کاتولیک مى‏کوشد که قصد داشتند از طریق اشاعه این‏عمل – تفتیش عقاید – به یکپارچگى اندیشه و عمل دینى دست یابند، لذا براى این منظور، کلیسا به کارگزاران خود که‏مأموران تفتیش عقاید نامیده مى‏شدند، اختیار داد که کسانى را که ممکن بود اعتقادات یا اعمالشان مغایر آموزه‏هاى کلیساباشد، بیابند. دستگاه تفتیش عقاید شامل روحانیون قدرتمند و کارگزاران آن‏ها مى‏شد که نظام بازجویى‏ها، دادگاه‏ها و زندان‏ها را که به»اداره مقدس« مشهور شد، اداره مى‏کردند.

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش یکم

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش دوم

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش سوم

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش چهارم

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش پنجم

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش ششم

دانلود فایل های صوتی کتاب تفتیش عقاید بخش هفتم

 

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s