دانلود کتاب PDF _ پیدایش و تکامل طبقه کارگر _ جلال سامانی

peydayesh-va-takamol-tabagheh-kargar_www.avayebuf.wordpress.com.jpg

پیدایش و تکامل طبقه کارگر
نوشته : جلال سامانی

طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی زائیده شیوه تولید سرمایه داری است. از این رو دوران پیدایش و شکل گیری پرولتاریا به ایامی باز میگردد که مناسبات سرمایه داری آغاز به پیدایش نهاد. این مناسبات در بطن جامعه فئودالی شکل گرفتند و در واپسین مرحله از تکامل این جامعه هنگامی که شالوده‌های نظم فئودالی متزلزل شده اما هنوز مسلط است، با نیرویی مقاومت ناپذیر سر برآوردند و گسترش یافتند. اینجا است که به همراه تولید سرمایه داری و شکل نوین استثمارش، توده‌های کارگر بر پهنه تاریخ جهانی‌ ظاهر شدند.

دانلود فایل های PDF  کتاب پیدایش و تکامل طبقه کارگر

avaye-buf-telegram

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s