دانلود فایل های PDF _ لانه فساد _ مجموعه فعالان حقوق بشر ایران

laneh-fesad_www.avayebuf.wordpress.com

لانه فساد
کاری از «مجموعه فعالان حقوق بشر ایران»
کتاب پیش رو که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گردآوری شده است گزارش جامعه و مستندی از قربانیان فساد ، فحشا و باند‌های مافیایی در زندان‌های اوین و قزل حصار و خانواده‌های آنان می‌باشد . نام نویسندگان این کتاب در نزد این مجموعه محفوظ است .

دانلود فایل های PDF کتاب لانه فساد

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s